Alocația în 2024 pentru copiii sub 2 ani

Ce valoare are alocație în 2024 pentru copiii sub 2 ani?

Alocația pentru copii este un sprijin financiar esențial oferit de stat pentru a ajuta părinții să acopere costurile necesare creșterii și îngrijirii copiilor. În anul 2024, alocația pentru copiii sub 2 ani a suferit ajustări menite să țină pasul cu inflația și nevoile economice actuale.

Alocația în 2024 pentru copiii sub 2 ani

Copiii care au vârsta de până în 2 ani primesc în 2024 o alocație de 719 lei.

Alocația pentru copii este acordată tuturor copiilor din România, indiferent de venitul părinților. Pentru a beneficia de alocație, părinții trebuie să depună o cerere la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, împreună cu documentele necesare, cum ar fi certificatul de naștere al copilului și actul de identitate al părintelui solicitant.

Citește și: Cât este stimulentul de inserție în 2024? Vezi ce acte sunt necesare pentru a solicita acești bani

Documente necesare pentru solicitarea alocației de stat

– originalul şi copia certificatului de naștere al copilului;

– originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal;

– documentele din care să rezulte situația juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele:

  • livretul de familie;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
  • dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
  • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare emisă până la 31 decembrie 2004;
  • dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
  • actul de deces al unuia dintre părinţi;
  • alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.
Alocația în 2024 pentru copiii sub 2 ani - Imagine generată de IA/DALE-E
Alocația în 2024 pentru copiii sub 2 ani – Imagine generată de IA/DALE-E

Citește și: Cine poate solicita concediul de creștere a copilului în afară de mamă

Alocația pentru copilul cu handicap

Pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere.

În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului.

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autoritățile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.