Cât este stimulentul de inserție în 2024?

Cât este stimulentul de inserție în 2024? Vezi ce acte sunt necesare pentru a solicita acești bani

Stimulentul de inserție este un ajutor financiar acordat părinților care se întorc la serviciu mai devreme din concediul de creștere a copilului. Iată cine poate beneficia de acești bani și ce acte trebuie să conțină dosarul de solicitare al stimulentului de inserție.

Stimulent de inserție 2024

Persoanele care obţin venituri supuse impozitului, în perioada de concediu pentru creşterea copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie. Beneficiarii pot primi 1.500 lei, dacă obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Acești bani se vor acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

În cazul în care persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi, stimulentul va fi de 650 de lei pe lună.

De asemenea, cei care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor şi obțin venituri supuse impozitului, beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Cine beneficiază de stimulent de inserție

Ajutorul financiar poate fi acordat următoarelor categorii de angajați:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Persoana care a adoptat copilul;
 • Persoana căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore al copilului.
Cât este stimulentul de inserție în 2024? - Imagine generată de IA/DALE-E
Cât este stimulentul de inserție în 2024? – Imagine generată de IA/DALE-E

Citește și Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță 2024: Vezi ce acte sunt necesare

Ce acte necesare pentru stimulentul de inserție în 2024

 • Cerere tip pentru acordarea stimulentului de inserție, semnată de ambii părinți (original);
 • Actul de identitate al solicitantului (copie);
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
 • Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
 • Certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
 • Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
 • Adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii (original);
 • Document cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator, după caz (copie);
 • Document cu privire la reluarea activităţii (copie);
 • Declaraţia celuilalt părinte cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
 • Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă, care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul IBAN.