Alocația a fost majorată la începutul anului 2024! Află câți bani primesc copiii de la stat, dar și ce acte sunt necesare pentru solicitarea acestui drept.

Cât este alocația în 2024

Statul oferă alocație tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

De asemenea, beneficiază de alocație și copiii cetățenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetățenie rezidenți/rezidente în România, în condițiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, copiii cu vârsta de până la 2 ani și minorii cu handicap primesc lunar de la stat suma de 718 lei. Pentru cei care au între 2 – 18 ani, alocația este 292 de lei.

Ttinerii care au împlinit 18 ani, dar urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, la stat, primesc tot 292 de lei, până la finalizarea studiilor.

Citește și: Cât este stimulentul de inserție în 2024? Vezi ce acte sunt necesare pentru a solicita acești bani

Acte necesare alocație

Iată care sunt actele necesare pentru solicitarea alocaţiei:

 • cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
 • copie CI/BI părinţi – 1 copie pentru mamă şi 1 copie pentru tată;
 • copie si original – certificat de naştere copil;
 • copie si original – livret de familie- actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă) sau certificat de căsătorie;
 • copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 • copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 • copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 • extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar.
Cât este alocația în 2024 - Imagine generată de IA/DALE-E
Cât este alocația în 2024 – Imagine generată de IA/DALE-E

Acte necesare alocație pentru copii născuți în străinătate

Solicitarea alocației pentru un copil născut în străinătate sau părinții lui au naționalități diferite sau/şi domicilii diferite, trebuie să fie însoțită de următoarele acte:

 • Acte de identitate părinți (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară- original)
 • Certificat de naștere copil, eliberat de autorităţile române (certificat cu CNP, nu si certificate traduse);
 • Certificat de căsătorie;
 • Declarație notarială comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :data intrării în ţară; motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • Menţiunea că de la data nașterii şi până în prezent copilul s-a aflat în permanenta ocrotire a părinților şi locuiește împreună cu aceștia;
 • Mențiune dacă beneficiați sau nu de prestații familiale/alocație de stat din alte țări;
 • Alte documente la solicitarea Agenției Județene pentru Plăti si Inspecție Socială.
 • Adeverință de la autoritățile de pe teritoriul țării unde s-a născut copilul din care să reiasă că nu s-a beneficiat de alocație,
 • Extras de cont pe numele titularului,
 • Procură notarială și copie act de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul.