Concediul pentru creșterea copilului reprezintă un beneficiu pentru angajații din România. Află cine poate solicita această facilitate, în afară de mamă!

Concediul pentru creșterea copilului

Venirea pe lume a unui copil este un moment unic și plin de bucurie în viața oricărei familii. Pe lângă emoțiile intense, aduce cu sine și o serie de schimbări majore, atât din punct de vedere practic, cât și emoțional.

Concediul de creștere a copilului reprezintă o facilitate oferită de stat părinților pentru a se putea dedica îngrijirii nou-născutului și a se adapta la noile roluri.

În România, în afară de mamă, următoarele categorii de persoane pot primi concediu de creștere a copilului:

Tatăl copilului: Poate opta pentru concediu de creștere a copilului după ce mama a consumat cel puțin o parte din concediul de maternitate (minimum 42 de zile) sau după terminarea acestuia.

Persoanele care adoptă un copil: Pot beneficia de concediu de creștere a copilului de la data adopției.
Persoanele cărora li s-au încredințat copii în vederea adopției: Pot beneficia de concediu de creștere a copilului de la data încredințării copilului.

Tutorii legali ai copiilor: Pot beneficia de concediu de creștere a copilului dacă locuiesc împreună cu copilul și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia.

Persoanele care au copii în plasament sau în plasament de urgență: Pot beneficia de concediu de creștere a copilului dacă locuiesc împreună cu copilul și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia.

Concediul pentru creșterea copilului - Imagine generată de IA/DALE-E
Concediul pentru creșterea copilului – Imagine generată de IA/DALE-E

Condiții pentru acordarea concediului de creștere copil

Pentru a solicita concediul de creștere copil, o persoană trebuie să fi realizat venituri impozabile timp de cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, adoptării copilului sau datei încredințării copilului în vederea adopției.

De asemenea, cel care solicită concediul trebuie să locuiască în România împreună cu copilul pentru care solicită drepturile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia.

Concediul de creștere a copilului se acordă pe o perioadă de maximum 2 ani de la nașterea copilului sau pe o perioadă de 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

Unul dintre părinți poate beneficia de concediu de creștere a copilului cu normă întreagă sau cu normă parțială.

Cei doi părinți pot opta pentru a beneficia simultan de concediu de creștere a copilului cu normă parțială, pentru o perioadă de maximum 1 an de la nașterea copilului.

Concediul pentru creșterea copilului - Imagine generată de IA/DALE-E
Concediul pentru creșterea copilului – Imagine generată de IA/DALE-E

Citește și: Ce acte sunt necesare pentru alocație? Vezi câți bani primesc copiii în 2024

Indemnizația de creștere a copilului

Persoanele care beneficiază de concediu de creștere a copilului primesc o indemnizație lunară calculată ca procent din media veniturilor nete din ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, adoptării copilului sau datei încredințării copilului în vederea adopției.
Valoarea indemnizației lunare variază în funcție de venitul mediu net lunar și este cuprinsă între 1.314 RON și 8.500 RON.

Documente necesare pentru dosarul de indemnizație

  • Cerere tip pentru indemnizație creștere copil.
  • Actul de identitate al solicitantului – copie şi original.
  • Actul de identitate al celuilalt părinte – (copie şi original).
  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original).
  • Certificat de căsătorie (copie şi original).
  • Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului.
  • Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut.
  • Extras de cont bancar pe numele beneficiarului, dacă este cazul.