Înscrierile la creșă și grădiniță, pentru anul școlar 2024 – 2025, încep în curând. Află când se depun dosarele și ce documente trebuie să conțină.

Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță 2024: Prima etapă

Potrivit Ministerului Educației, prima etapă de înscrieri la creșă și grădiniță are loc în perioada 27 mai – 14 iunie. Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ și să aleagă trei opțiuni, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. Iată calendarul primei sesiuni:

 • 27 – 31 mai 2024: colectarea cererilor.
 • 3 – 5 iunie 2024: procesarea cererilor din faza I – prima opțiune,
 • 6 – 10 iunie 2024: procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opțiune,
 • 11 – 12 iunie 2024: procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opțiune,
 • 14 iunie: afișarea listelor cu copiii înscriși și locurile rămase libere.

Citește și Cinci lucruri pe care trebuie să le faci pentru ca acomodarea la grădiniță sau creșă să fie mai ușoară

Calendarul etapei a doua de înscriere la creșă și grădiniță 2024

În perioada 17 iunie – 5 iulie are loc etapa a II-a de înscrieri pe locurile rămase libere, în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. Iată cum se va desfășura cea de-a doua sesiune:

17 – 21 iunie 2024: colectarea cererilor,
24 – 26 iunie 2024: procesarea cererilor din faza I – prima opțiune,
27 iunie – 1 iulie 2024: procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opțiune,
2 – 4 iulie 2024: procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opțiune,
5 iulie 2024: afișarea listelor cu copiii înscriși după a II-a etapă și locurile rămase libere.

Etapa de ajustări

Copiii care nu au fost înscriși în primele două etape sau care nu au primit un loc la grădiniță, vor mai avea o șansă în perioada 19 – 29 august 2024. Pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar, pot fi înscriși următoarele categorii:

 • Copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • Copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • Copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar.
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță 2024 - Imagine generata de IA/DALE-E
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță 2024 – Imagine generata de IA/DALE-E

Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță în 2024

 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Copie după actele de identitate ale părinților
 • Adeverința de angajat pentru fiecare dintre părinți sau adeverința privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
 • Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

După începerea anului școlar, la dosarul de înscriere se adaugă o adeverință de la medicul de familie cu mențiunea că respectivul copil este sănătos clinic, document care trebuie prezentat în prima zi de frecventare a unității de educație, precum și avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.