Evaluarea Națională se va desfășura în perioada 25 – 28 iunie 2024. Află când au loc înscrierile la liceu și în Învățământul profesional.

Când se fac înscrierile la liceu în 2024

Potrivit Ministerului Educației, elevii de clasa a VIII- a vor susține Evaluarea Națională, în perioada 25- 28 iunie 2024. Primele rezultate la examen se vor afișa pe data de 3 iulie, până în ora 14:00.

Elevii care nu sunt mulțumiți de notele primite, pot depune contestații în aceeași zi, între orele 16:00 – 19:00, dar și 4 iulie 2024, între orele 08:00 – 12:00. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor vor fi afișate pe 9 iulie 2024.

Candidații vor completa fișele de înscriere, împreună cu părinții, în perioadele 11-12 și 15-22 iulie 2024. Potrivit calendarului de admitere la liceu, publicat în Monitorul Oficial, depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați se poate face în intervalul 25 – 30 iulie 2024.

Iată ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere:

 • Fișa de înscriere,
 • Cartea de identitate,
 • Certificatul de naștere,
 • Copii de pe actele de identitate ale părinților,
 • Adeverință cu notele şi cu media generală obținute la Evaluarea Națională,
 • Foaia matricolă pentru clasele V – VIII.

Citește și:  Câte școli sunt în România?

Calendarul Admiterii la liceu 2024-2025

 • 11-12 și 15-19 iulie 2024 – Se introduc fișele de înscriere în baza de date computerizată. Elevii de final de an verifică împreună cu părinții, corectitudinea listei și corectează în caz de greșeală.
 • 22 iulie 2024 – Ultima zi în care se poate transmite baza de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată.
 • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
 • 24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.
 • 25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 30 iulie 2024: unitățile de învățământ liceal transmit situația locurilor rămase libere.
 • 31 iulie-2 august 2024: comisia de admitere județeană/ a municipiului București, va rezolva situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
Admitere liceu 2024 - Imagine generată de IA/DALE-E
Admitere liceu 2024 – Imagine generată de IA/DALE-E

Admitere Învățământul profesional 2024-2025

 • 1-5 iulie 2024: Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru solicitanți.
 • 1-5 iulie 2024: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual,
 • 5 iulie 2024: Se afișează lista candidaților, la sediul unităților de învățământ.
 • 8-9 iulie 2024: Proba de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție.
  Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.
 • 8-9 iulie 2024: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.
 • 10-11 iulie 2024: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat;
 • 12 iulie 2024: Actualizarea și afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional.
 • 15-16 iulie 2024: Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
 • 16 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la proba suplimentară.
 • 17 iulie 2024: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere și rezolvarea acestora.
 • 18 iulie 2024: Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional.
 • 19 și 22 iulie 2024: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși.
 • 13-26 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional.
 • 29-31 iulie 2024: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.