Cate scoli exista in Romania

Câte școli sunt în România?

Câte școli sunt în România? Țara noastră dispune de o rețea vastă de instituții educaționale care acoperă toate nivelele de învățământ, având aproximativ 18.000 de grădinițe, creșe, școli și instituții de învățământ superior.

Sistemul educațional din România este organizat pe mai multe nivele, fiecare având un set specific de instituții de învățământ. Aceste nivele includ:

 • Învățământul preșcolar: grădinițe și creșe
 • Învățământul primar: clasele I-IV
 • Învățământul gimnazial: clasele V-VIII
 • Învățământul liceal: clasele IX-XII
 • Învățământul profesional și tehnic
 • Învățământul superior: universități și colegii

Câte școli sunt în România?

Conform datelor Ministerului Educației, în România există:

 • Învățământ preșcolar: Aproximativ 12.000 de grădinițe și creșe.
  (sunt incluse și unitățile arondate, mai exact locații ale unităților de învățământ cu personalitate juridică, denumite în legea educației drept unități de învățământ fără personalitate juridică)
 • Învățământ primar și gimnazial: Aproximativ 4.500 de școli primare și gimnaziale.
 • Învățământ liceal: Aproximativ 1.500 de licee.
 • Învățământ profesional și tehnic: Aproximativ 350 de școli profesionale și tehnice.
 • Învățământ superior: Peste 90 de universități și instituții de învățământ superior, atât de stat cât și private.
Sistemul educațional din România este organizat pe mai multe nivele
Sistemul educațional din România este organizat pe mai multe nivele – Imagine generate de IA/DALE-E

Distribuția geografică a școlilor

Distribuția școlilor în România variază în funcție de densitatea populației și de factorii socio-economici. În zonele urbane, numărul școlilor este considerabil mai mare datorită densității populației și a cerințelor educaționale crescute.

În schimb, în zonele rurale, numărul școlilor este mai redus, iar accesul la educație poate fi uneori limitat de infrastructura deficitară și resursele disponibile.

În zonele urbane, numărul școlilor este considerabil mai mare
În zonele urbane, numărul școlilor este considerabil mai mare – Imagine generată de IA/DALE-E

Problemele sistemul de învățământ din România

Deși numărul total de școli din România este impresionant, sistemul educațional se confruntă cu numeroase provocări. Acestea includ:

Accesul inegal la educație: În zonele rurale, accesul la educație de calitate este uneori limitat.

Infrastructura școlară deficitară: Multe școli necesită reparații și modernizări pentru a oferi un mediu de învățare adecvat.

Resursele umane: Deficitul de personal calificat în anumite regiuni și specializări poate afecta calitatea educației.