Indemnizația pentru creșterea copilului în 2024 - Imagine generată de IA/DALE-E

Când poate tatăl solicita concediul și indemnizația de creștere a copilului?

Află cine poate beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului în 2024. Vezi care sunt actele de care ai nevoie, atunci când soliciți banii de la stat.

Indemnizația de creștere a copilului în 2024

Indemnizația de creștere a copilului este o sumă lunară acordată părinților sau altor persoane care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil mic. Scopul indemnizației este de a oferi un sprijin financiar familiilor cu copii mici, permițând unuia dintre părinți să stea acasă cu copilul, în loc să se întoarcă imediat la muncă.

Potrivit Ordonanței 111/2010, indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete, realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Suma minimă pentru indemnizația de creștere copil este de 1651 de lei pe lună, iar plafonul maxim este de 8.500 de lei.

Iată cine poate primi indemnizația pentru creșterea copilului, dacă îndeplinește condițiile prevăzute, cu privire la perioada de lucru:

 • Oricare dintre părinții copilului;
 • Părintele care frecventează fără întrerupere cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar;
 • Oricare dintre soții care au adoptat un copil;
 • Persoanele care au copilul în plasament ori în plasament de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist (numai pentru copiii săi naturali ori adoptați);
 • Persoana numită tutore.
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2024 - Imagine generată de IA/DALE-E
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2024 – Imagine generată de IA/DALE-E

Tatăl poate solicita concediu și indemnizație pentru creșterea copilului

Atunci când mama nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de concediu de maternitate, tatăl copilului poate solicita concediu creștere copil încă de la nașterea celui mic.

Actele pentru solicitarea indemnizației de creștere copil se depun de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului și se prezintă în original. Conform legii, acest drept se plătește începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

Citește și Sfaturi utile pentru tații de fete

De menționat este faptul că solicitarea se depune cu 30 de zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activității) sau în cel mult 60 de zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

Dacă părinții nu sunt căsătoriți, iar indemnizația de creștere a copilului este solicitată de către tatăl copilului, dosarul trebuie să conțină și un referat de anchetă socială, efectuată de către autoritatea tutelară, la solicitarea titularului dosarului.

Acte necesare pentru indemnizație copil 2024

Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi solicitată imediat de la nașterea copilului. Iată care sunt actele de care ai nevoie:

 • Cerere tip pentru indemnizație creștere copil;
 • Actul de identitate al solicitantului – copie şi original;
 • Actul de identitate al celuilalt părinte – (copie şi original);
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original). Acolo unde este cazul trebuie depusă și hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie şi original); livretul de familie (copie)
 • Certificat de căsătorie (copie şi original);
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei nașterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima şi ultima zi de concediu de maternitate, data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creștere a copilului;
 • Declarație pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 • Extras de cont bancar pe numele beneficiarului, dacă este cazul.